Witamy na stronie czasopisma "Studia Kulturowo-Edukacyjne"


W latach 2005-2009 wydawaliśmy rocznik naukowy „Pedagogika Kultury". W sumie ukazało się w druku pięć tomów. Nasz rocznik znalazł się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 2011 roku rozpoczęliśmy wydawanie „Studiów Kulturowo-Edukacyjnych" w formie hipermedialnego czasopisma naukowego on-line, jako bezpośredniej kontynuacji i rozwinięcia dawnej formuły, co odzwierciedla zmieniona nazwa oraz przeformułowane założenia programowo-edytorskie określone w artykule wstępnym redaktora naczelnego Od pedagogiki kultury do studiów kulturowo-edukacyjnych – wprowadzenie, zamieszczonym w numerze inauguracyjnym SKE.

Zapraszamy do nadsyłania opracowań naukowych różnego rodzaju, wpisujących się w inter- i trans(sub)dyscyplinarny obszar studiów i badań nad relacjami między kulturą a edukacją, osadzonych w różnorodnych paradygmatach, twórczo rozwijających ideę otwartej humanistyki integralnej (między nauką, humanistyką, sztuką, etyką i działaniem), ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy pedagogicznej w analizie i interpretacji współczesnych procesów, zjawisk, problemów, wyzwań etc.

Czasopismo nasze od roku 2015 znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja 2513).

 

Zespół Redakcyjny

   
© ALLROUNDER