Rada naukowa

PATRONAT NAUKOWY:
Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa:

Tatjana Bugelowa-Dubayova – Prešovska Univerzita v Prešove
Maria Chepil – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
Janusz Gajda – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
Roman Jaciv – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych
Dzierżymir Jankowski – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Oresta Karpenko – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
Dorota Klus-Stańska – Uniwersytet Gdański
Dariusz Kubinowski – Uniwersytet Szczeciński
Zbigniew Kwieciński – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Tadeusz Lewowicki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
Zbyszko Melosik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Andriy Nahachewsky – University of Alberta w Edmonton
Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku
Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Edward Nycz – Uniwersytet Opolski
Katarzyna Olbrycht – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Filia w Cieszynie
Emil Orzechowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Eugenia Potulicka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mirosław Sobecki – Uniwersytet w Białymstoku
Alina Szczurek-Boruta – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Filia w Cieszynie
Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański

   
© ALLROUNDER