Pedagogika Kultury 2008 - spis treści

Od redakcji

Teksty źródłowe

Johann Friedrich Herbart – Estetyczne przedstawienie świata jako główne zajęcie wychowania (przekład Dariusz Stępkowski)

Studia i szkice

Andrzej Ciążela – Humanizm – historyczna zaszłość czy integralna wizja (paradygmat)?

Krystyna Nowak-Wolna – Rozumienie jako metoda badania rzeczywistości wychowawczej

Krzysztof J. Szmidt – Kult przystępności, schlebiania i zwyczajności – Franka Furediego diagnoza kultury i edukacji kulturalnej

Krzysztof Maliszewski – Medium mundi – projekt humanistyki zmąconych granic

Dorota Sieroń-Galusek – Podróż „W stronę Miłosza”. Kilka uwag o projektowaniu działalności kulturalnej

Aneta Pepaś – Animacja kultury środowiska lokalnego – między teorią a praktyką pedagogiczną

Barbara Jedlewska – Ekspansja marketingu w sferę polskiej kultury – przestrzenie społecznych nadziei i niepokojów

Dyplomowe projekty badawcze

Dariusz Kubinowski, Roman Badtke, Iwona Lasek, Ewa Łaskarzewska, Bartosz Łowczak, Dorota Paradowska, Włodzimierz Pawelec, Emilia Skrzypek, Agnieszka Wilczewska, Rafał Zarzeka, Emilia Ziemnicka – Poczucie tożsamości kulturowej młodzieży u progu dorosłości – fragmenty narracji z jakościowych badań pedagogicznych z lat 2006-2007 wraz z multimedialną dokumentacją seminarium dyplomowego

Recenzje

Urszula Bylica — Lech Witkowski, Między pedagogiką, filozofią i kulturą: studia, eseje, szkice, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007, ss. 387

Joanna Winnicka-Gburek — Katarzyna Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2007, ss. 226

Agata Świdzińska — Mirosław Sobecki, Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2007, ss. 436

Wojciech Bobrowicz — Pedagogika medialna – podręcznik akademicki, red. Bronisław Siemieniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 348 (t. I) + 271 (t. II)

Bartosz Dąbrowski — Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red. Katarzyna Olbrycht, Ewelina Konieczna, Jolanta Skutnik, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2008, ss. 462

Nota o autorach

   
© ALLROUNDER