Pedagogika Kultury 2006 - spis treści

Od redakcji

Studia i rozprawy

Jarosław Chaciński – Wybrane orientacje kulturowe pedagogiki niemieckiej

Suzana Ferfoglia – Jana Pawła II myślenie o kulturze i jego inspiracje dla pedagogiki kultury

Krzysztof Maliszewski – Cień nieuchwytnego. O twórczości w perspektywie pedagogiki kultury

Dzierżymir Jankowski – Rozwijanie aktywności kulturalnej młodzieży i jej wiedzy o kulturze w praktyce edukacji szkolnej

Monika Jaworska-Witkowska – Pedagogika (z wnętrza) kultury i nowa paideii

Krystyna Nowak-Wolna – Wokół zagadnień wychowawczego oddziaływania dramatu

Wiesław Żardecki – Spektakl teatralny w perspektywie pedagogii dialogu

Teresa Wilk – Sztuka teatralna w rzeczywistości społecznej – przeszłość i teraźniejszość

Debata

Fragmenty debaty przeprowadzonej w ramach konferencji Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce: koncepcje, doświadczenia, wyzwania w dniach 13-14 czerwca 2006 roku w Lublinie

Komunikaty z badań

Ewa Kępa – Uwagi Jana Pawła II i Paula Evdokimowa na temat roli kobiet we współczesnej kulturze chrześcijańskiej

Dorota Sieroń-Galusek – Niespieszność, czyli o zapomnianym postulacie w edukacji kulturalnej (podążając śladem Jerzego Stempowskiego)

Bartosz Dąbrowski – Zespołowa aktywność kulturalna młodzieży akademickiej wyższych uczelni publicznych w Lublinie: analiza porównawcza

Ewa Sarzyńska – Wizje pracy zawodowej młodzieży w obszarze kultury

Opracowania metodyczne

Joanna Jemielnik – Sztuka – uczeń – nauczyciel. Możliwości i zagrożenia współczesnej edukacji muzycznej

Teresa Lewandowska-Kidoń – Drama w kształceniu animatorów kultury

Recenzje

Andrzej Ciążela – Irena Wojnar, Edukacja kulturalna przyszłości. Prace studyjne Zespołu Edukacji i Kultury Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006, ss. 272

Agata Świdzińska – Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, (red.) Irena Wojnar, Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006, ss. 273

Bartosz Dąbrowski – Dzierżymir Jankowski, Pedagogika kultury – studia i koncepcja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, ss. 288

Urszula Bylica – Wiltrud Gieske, Karin Opelt, Helga Stock, Inga Börjesson, Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech. Studium przypadku: Berlin/Brandenburgia, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Warszawa – Płock 2005, ss. 462. Edukacja kulturalna dorosłych. Raporty z badań międzykulturowych, (red.) Henryk Depta, Józef Półturzycki, Hanna Solarczyk, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Warszawa – Płock 2004, ss. 429

Kazimierz Wieczorkowski – Gordon Mathews, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005, ss. 304

Marcin Jaworski – Marjane Satrapi, Persepolis – historia dzieciństwa, Wydawnictwo „Post”, Kraków 2006, ss. 168

Gracjan Ziółek, Wojciech Bobrowicz – Bella Dicks, Bruce Mason, Amanda Jane Coffey, Paul A. Atkinson, Qualitative research and hypermedia. Ethnography for the digital age, Sage Publications, London, Thousand Oaks, 2005, ss. 208

Dariusz Kubinowski – Marilyn Lichtman, Qualitative research in education: a user’s guide, Sage Publications, Thousands Oaks, London, New Delhi 2006, ss. 251

Nota o autorach

   
© ALLROUNDER